About CSS

babc46b8-f641-4b98-a6e5-a9d0334ca7a8

The Center for Syncretic Studies is a public geopolitical and ideological education institution which sees itself as part of the intellectual currents therein.  The center developed in response to the changing scientific, social, ideological and intellectual movements in North America, Europe and Eurasia which have the potential to reshape the discourse. The center was founded in 2013 in Belgrade as an international ideological education organisation, a discussion forum, review of significant works and news items, and an advocacy organization developing proposal recommendations, as well as a research facility for syncretic and inter-disciplinary social analysis.

We are committed to promoting an interdisciplinary approach which seeks to develop theory from unique combinations of ideas while also preserving space for and appreciating the utility of established orthodoxies.

 

 

О ЦСС-у

Центар за синкретичке студије је јавна геополитичка и идеолошка едукативна инстутиција која се сматра делом у њима присутних интелектуалних струја. Центар је настао као одовор на мењајуће научне, друштвене, идеолошке и интелектуалне покрете у Северној Америци, Европи и Евроазији који садрже потенцијал мењања јавног дискурса. Центар је основан 2013. године у Београду као међународна идеолошка едукативна организација, дискусиони форум, место за разматрање значајних дела и новости, заступничко тело за развијање предлога и препорука, као и истраживачка установа за синкретичке и међудисциплинарне друштвене анализе.

Посвећени смо промоцији међудисциплинарног приступа који тежи да развије теорију из јединствених комбинација идеја истовремено остављајући простор за и ценећи значај установљених система.

Наша Мисија

Центар за синкретичке студије је основан као одговор на мењајућу сцену описану у нашен “Белом Папиру 2010” као и потребу за међуидеолошким и међудисциплинарним приступом у анализи и давању политичких препорука  развијајућим друштвеним покретима.

Препознајемо чињеницу да успешне идеолошке покрете стварају чиниоци који примењују јасно одређену идеологију и да се интелектуални, културни и друштвени покрети који ће обележити 21. век тек формирају.

Јасно је да ће ове покрете и идеологије карактерисати њихови разнолики чиниоци потекли из широког идеолошког спектра, као и чињеница да ће њихов успех  делом зависити и од међусобног разумевања и сарадње између тих чинилаца.

Центар представља енглескојезични форум који циља да развије отворено размену између својих творних групација вршећи сложену анализу у циљу налажења њихових додирних тачака.
Центар је непристрасна група заснована на организационом моделу “тин-тенк”-а.

Центар је формиран у сврхе истраживања и едукације.

 

Центар чине:

Теша Тешановић, привремени Председник Извршног одбора

Хоакин Флорес, Директор, Главни уредник, задужен за: а) промоцију делатности центра, б)помоћ у одржавању јавне слике центра и ц)контакт са заинтересованим особама и групама

Редовни чланови, особе посебног доприноса  истраживачким материјалом и истраживачи

Аутори наших публикација, носиоци стипендија, придружени професори и добровољци

 

Циљеви

Центар за синкретичке студије тежи да:
Популаризује знање о друштвеним и идеолошким покретима који постоје и развијају се упоредо са “Глобализационим процесима” које промовишу Атлантисти; рашири знање о друштвеним и идеолошким покретима који настају у одговор на нео-либерализам и позни капитализам.
Обезбеди јавни простор за критичку анализу савремене глобализације и либерализма-неолиберализма; обезбеди услове за критичку анализу и превредновање прошлих, синкретичких и нових идеолошких и школа геополитике.
Подржи јавно стециште програмских расправа о садашњем стању синкретичких и нових идеолошких покрета и радова, послужи као “тинк-тенк” за синкретичке и нове идеолошке оквире промоције политичких и геополитичких алтернатива
Буде међународни јавни форум који подржава дијалог итмеђу историјски супротстављених покрета и организација, интелектуалаца и невладиних организација широм политичког и идеолошког спектра.

Обезбеди финансирање младим студентима путем преддипломских и постдипломских стипендија.

Да импулс самоодређеним политичким активностима и подржи оданост правди и реду, у праведном мултиполарном интернационалном оквиру.

Јавности пружи  општу оцену и критичку анализу интелектуалних и академских радова јасним и разумљивим језиком, погодним за међудисциплинарне студије, укључујући и превод неенглеских радова на енглески језик.

Овезбеди форум који би повезивао радове интелектуалаца и академаца са читалаштвом шире јавности.

Популаризује  вредновање мисаоних, критичких и аналитичких, способности и њихово повезивање с предметним материјалима које обезбеђују дародавци, аутори и администратори

Постоји као један у низу стубова умреженог и децентрализованог, политичког, дружштвеног и идеолошког терена.

Ради на помирењу или уједињењу различитих или међусобно супротстављених принципа, обичаја и странака, били они философске, идеолошке или религијске природе, а у вези са друштвеним и политичким покретима.

Advertisements

16 thoughts on “About CSS

 1. Pingback: SRS Interview of CSS | Center For Syncretic Studies

 2. hi guys…i’m a Canadian expat now living in Serbia…not far from Belgrade…I’d like to get in touch with your group…I’m an avid reader of Global Research, Paul Craig Roberts…who is kind enough to reply to my emails…and have written somewhat myself…in the vein of the anti-imperialsist…antiwar issues…as you can find on google…can contact me at goarnaut@yahoo.com

  Best Regards,

  Gordon Arnaut

 3. Pingback: Tribune: Russian Spring- The Ukrainian Crisis and Prospects of Federal State of Novorossiya | Center For Syncretic Studies

 4. Pingback: The Disintegration of the United States and the Fourth Political Theory: A Brief Overview | Cyrano's Journal

 5. Pingback: Mapping A Geopolitical Future: America’s Adventures In Divvying Up Iraq

 6. Pingback: Catherine Shakdam: Mapping A Geopolitical Future: America’s Adventures In Divvying Up Iraq | Rise Up Times

 7. I’d be very interested to learn more about the expeditionary project of Zionists (Israeli companies/Mossad fronts) in Latin America and the Caribbean, particularly in México as per Joaquin’s interview with 108Morris108 ( https://youtu.be/j-F5STEzeRE ).

  As I see it, this particular story of the GIS-mapping of water resources and pre-hispanic communities by Israeli firms is a shadowy den of cockroaches that deserves the maglite illuminated scrutiny of your journalistic powers as well as wide public attention.

 8. Pingback: „Martwy koń” pookrągłostołowej sceny politycznej

 9. Hi, tonight I watched Joaquín Flores on RT providing what I can describe as one of the most accurate and precise analysis regarding the roots of the ideology that is the cause of most insecurity around the world today, that is Saudi Arabia and the “Wahabbi” school of thought. I too have pointed this out when interviewed on RT and would like to comment Mr Flotes for providing a highly accurate and factual analysis, probably the best out there currently. Please look into the former-Krajinas ethnic cleansing in 1995, this is one of the unsolved crimes of the last century.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s